Regulamin

REGULAMIN SERWISU

1. Właścicielem serwisu jest firma Adrian Albecki Freelancer, NIP: 587-16-40-082.
2. W sklepie internetowym dostępne są usługi dla graczy serwerów 'Plac Zabaw'.
3. Zakupy w sklepie dokonywane są za pomocą wirtualnej waluty - kapsle.
4. Szczegółowy cennik znajduje się w zakładce 'Kup Kapsle'.
5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu jak i cennika.
6. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających korzystanie z usługi przez czas dłuższy niż 48 godzin, wszystkie usługi zostają przedłużone o czas niedostępności serwisu
7. W celu skorzystania z sklepu konieczne jest posiadanie konta Steam i zalogowanie się za pomocą tego konta do sklepu.
8. Wszystkie kupione usługi zostają przypisane do konta użytkownika.
9. Zakupionych kapsli i usług nie można przekazać innemu użytkownikowi.


REGULAMIN PŁATNOŚCI PREMIUM SMS

1. Problemy i reklamacje związane z usługą Premium SMS należy zgłaszać e-mailowo na adres: live4net@gmail.com
2. Usługa Premium SMS polega na doładowaniu konta na portalu sklep.cs-placzabaw.pl wirtualną walutą zwaną dalej 'kapsle'. Za kapsle można nabyć w naszym sklepie usługi dla graczy na serwerach gier 'Plac Zabaw'
3. Wysyłając SMS o wartości 6,15 zł brutto (5 zł + 23% VAT) doładujesz konto o 100 kapsli.
4. Wysyłając SMS o wartości 23,37 zł brutto (19 zł + 23% VAT) doładujesz konto o 400 kapsli.
5. Usługa działa tylko na terenie Polski i dostępna jest jedynie u polskich operatorów sieci komórkowych.


PŁATNOŚCI PAYSAFECARD

1. Płatności PaySafeCard zapewnia firma PaySafeCard.
2. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


PŁATNOŚCI PAYPAL

1. Płatności PayPal zapewnia firma PayPal.
2. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


PŁATNOŚCI PRZELEW / BLIK

1. Płatności PayPal zapewnia firma PayPro SA..
2. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


REKLAMACJE

1. Reklamacje należy zgłaszać e-mailowo, pisząc na adres: live4net@gmail.com
2. Reklamacje zostają rozpatrzone bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych
3. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: live4net@gmail.com. Sklepcs.pl niezwłocznie potwierdzą otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.